Budgetsatsningar för en modern välfärdsstat | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Budgetsatsningar för en modern välfärdsstat

Höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar, utökad bemanning inom äldreomsorgen och investeringar i förlossningsvården är satsningar inom Socialdepartementets områden som ingår i den ekonomiska vårpropositionen. Förslagen bidrar till ett mer jämställt samhälle, en modern välfärd och till regeringens mål att sluta de påverkbara hälsoklyftorna på en generation. Reformerna är ett resultat av en uppgörelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.


Pressmeddelande: Budgetsatsningar för en modern välfärdsstat

Socialdepartementet, 31 mars 2015

MER regeringen.se

Comments are closed