Entreprenörsansvar ingrepp i den svenska modellen | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Entreprenörsansvar ingrepp i den svenska modellen

Utredningen om nya utstationeringsregler har lämnat sitt slutbetänkande. Utredningen föreslår att det ska införas ett långtgående entreprenörsansvar för utstationerade arbetstagare i bygg- och anläggningssektorn. Ansvaret ska vara strikt och ska gälla i samtliga led i entreprenörskedjan. Inte ens de företag som har vidtagit rimliga kontrollåtgärder frias från ansvar.

MER regeringen.se

Comments are closed