Svensk ekonomi alltmer beroende av tjänster. Hur påverkar de globala värdekedjorna KIS-företagens framväxt? | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Svensk ekonomi alltmer beroende av tjänster. Hur påverkar de globala värdekedjorna KIS-företagens framväxt?

Lyssna till en presentation av de kunskapsintensiva tjänsteföretagens betydelse för svenskt tillväxt och sysselsättning samt hör företagsrepresentanter och Almegas experter resonera kring vad som behöver göras för att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivet, regionen och Sverige i den globala konkurrensen.

MER almega.se

Comments are closed