Förslag om höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förslag om höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen

Socialdepartementet föreslår i en promemoria en höjning av högkostnadsskydden i 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård.

Ds 2015:23 Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453)8 kap. 5 §

Socialdepartementet, 27 april 2015

MER regeringen.se

Comments are closed