Statens avgiftsintäkter minskade något 2014 | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Statens avgiftsintäkter minskade något 2014

Under 2014 fick staten in 76,7 miljarder kronor i avgiftsintäkter, det visar årets avgiftsrapport. Intäkterna från så kallad offentligrättslig verksamhet, alltså tvingande avgifter, blev 15,4 miljarder kronor och intäkterna från uppdragsverksamhet 61,2 miljarder kronor. Avgiftsintäkterna har minskat med 1,8 miljarder kronor i jämförelse med 2013. Minskningen beror främst på att affärsverken tagit ut mindre avgifter.

MER Ekonomistyrningsverket

Comments are closed