Myndigeten för delaktighet ser över funktionshinderspolitiken | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Myndigeten för delaktighet ser över funktionshinderspolitiken

Regeringen uppdrar åt Myndigeten för delaktighet att föreslå en effektivare funktionshinderpolitik. Arbetet ska ligga till grund för en ny strategi från 2017.
- För att nå de politiska målen om att personer med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor behöver vi göra insatserna mer effektiva, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Pressmeddelande: Uppdrag till MFD inför en ny funktionshinderspolitik 2017

Socialdepartementet, 21 maj 2015

MER regeringen.se

Comments are closed