SOU 2015:42 Koll på anläggningen på remiss | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

SOU 2015:42 Koll på anläggningen på remiss

Den 19 december 2014 gav regeringen ett tilläggsdirektiv till den pågående utredningen om järnvägens organisation att tidigarelägga redovisningen av delar av utredningens resultat. Delbetänkandet, SOU 2015:42 Koll på anläggningen, redovisades den 16 april 2015. Delbetänkandet är nu på remiss. Remissvaren ska ha inkommit till Näringsdepartementet senast den 18 september 2015.

Aktuella remisser: transporter och infrastruktur

Näringsdepartementet, 21 maj 2015

MER regeringen.se

Comments are closed