Hushållens skulder kräver ytterligare åtgärder | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hushållens skulder kräver ytterligare åtgärder

Det finansiella systemet fungerar idag väl, men det är känsligt för störningar på grund av sårbarheter i strukturen. Investerarnas efterfrågan på mer riskfyllda tillgångar och de svenska hushållens stora och växande skulder är exempel på omständigheter som bedöms kunna skapa och förstärka störningar i det finansiella systemet. Därför behöver bankernas kapitalkrav skärpas, bankernas likviditetsrisker minska och ytterligare åtgärder vidtas för att hantera riskerna med hushållens skuldsättning. Riksbanken anser att regering och riksdag snarast behöver förtydliga Finansinspektionens mandat och verktyg för makrotillsyn.

MER regeringen.se

Comments are closed