Pendlarmöte för förbättrad arbetspendling i Stockholmsregionen | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Pendlarmöte för förbättrad arbetspendling i Stockholmsregionen

Nyligen avslutades det samtal om förbättrad arbetspendling i Stockholmsregionen som infrastrukturministern bjudit in till. Infrastrukturministern inledde mötet med att berätta om regeringens satsningar för att fler tåg ska gå i tid. Förutom miljardsatsningen på underhållet utreds organiseringen kring underhållsarbetet. Syftet är att organisationen ska bli mer effektiv, det ska bli fler förebyggande arbeten än idag. Därefter berättade Trafikverket om pågående och kommande åtgärder för förbättrad tågtrafik i Stockholmsregionen. Det handlar om underhåll, störningsinformation och samverkan.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Anna Johansson

MER regeringen.se

Comments are closed