Hållbar fondmarknad | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hållbar fondmarknad

Frågan om hållbara fonder är prioriterad för regeringen. Finansmarknadsminister Per Bolund har under våren 2015 hållit en serie rundabordssamtal med representanter för fondbolag, konsumentorganisationer, myndigheter och forskare. Syftet har varit att utbyta kunskap och erfarenheter kring vad som krävs för att utveckla en hållbar fondmarknad och för att konsumenten ska göra hållbara val.
Artikel på webbplatsen Från Finansdepartementet, Per Bolund

MER regeringen.se

Comments are closed