Bättre planering krävs om utjämningssystem ska ändras | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bättre planering krävs om utjämningssystem ska ändras

SKL har yttrat sig om förslag på förändringar i utjämningssystemet som innebär stora omfördelningseffekter. Förändringarna ska införas redan 2016 vilket ger dåliga planeringsförutsättningar.

MER regeringen.se

Comments are closed