ESV har uppdaterat handledning om att ta ut avgifter | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

ESV har uppdaterat handledning om att ta ut avgifter

De flesta myndigheter tar någon gång ut en avgift med stöd av 4 § avgiftsförordningen. Paragrafen reglerar hur myndigheterna får ta betalt för bland annat kurser, publikationer och tjänsteexport. För att underlätta för myndigheterna har Ekonomistyrningsverket tagit fram en uppdaterad handledning om att ta ut avgifter med stöd i 4 § avgiftsförordningen.

MER Ekonomistyrningsverket

Comments are closed