Regeländringar om investeringar berör myndigheterna | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Regeländringar om investeringar berör myndigheterna

Regeringen har i juni fattat beslut om ändringar i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Ändringarna gäller investeringar och påverkar innehållet i myndigheternas budgetunderlag. Myndigheterna ska lämna mer information om investeringar och hur de finansieras. Därutöver kommer vissa myndigheter behöva följa upp investeringsverksamheten i årsredovisningen.

MER Ekonomistyrningsverket

Comments are closed