Svensk sjukvård behåller topposition | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Svensk sjukvård behåller topposition

SKL har lagt fram en rapport där svensk hälso- och sjukvård jämförts med sjukvården i 15 andra länder. Rapporten visar att Sverige är fortsatt i topp när det gäller medicinska resultat.

Men på andra områden ligger Sverige längre ner i rankingen, till exempel när det gäller information samt förmågan att under vårdprocessen skapa trygghet genom att svara upp mot patienternas förväntningar när det gäller service, delaktighet och bemötande.

I de tre jämförelser som ingår i rapporten rankas Sverige som nr 3 av 11 länder (The Commonwealth Fund), nr 6 av 17 länder (Conference Board of Canada) och som nr 13 av 30 länder (Health Consumer Powerhouse).

“Det här är faktorer som i ökande omfattning speglas i media och i debatten om sjukvården, och som tenderar att skapa en negativ bild av svensk sjukvård. Därför måste svensk vård sträva mot att med bibehållen kvalitet och effektivitet i världsklass också nå världstopp i bemötande, delaktighet och tillgänglighet”, skriver Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting på organisationens webbplats den 15 juni 2015.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER skl.se

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *