Två regeringsuppdrag för att stärka barns rättigheter | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Två regeringsuppdrag för att stärka barns rättigheter

Länsstyrelsen i Stockholm får i uppdrag av regeringen att göra en nationell kartläggning av barn som utsatts eller misstänks ha utsatts för människohandel. Regeringen ger också uppdrag till Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.
Pressmeddelande Från Socialdepartementet, Åsa Regnér

MER regeringen.se

Comments are closed