Upphandling avgör innovationskraften | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Upphandling avgör innovationskraften

Sverige satsar mest på att utveckla innovationer, men utan rätt upphandling lär inte investeringarna bära frukt. Det skriver Amela Hodzic, regionråd (S) med ansvar för upphandling i Region Skåne och Charles Edquist, professor i innovation, CIRCLE, Lunds universitet och ledamot av Nationella innovationsrådet i Dagens Samhälle.

Sverige spenderar mest resurser av alla EU-länder på att utveckla innovationer. Men när det gäller att faktiskt skapa innovationer ligger vi bara på plats nummer tio. Detta kallas den svenska innovationsparadoxen.

Vår förmåga att leverera innovationer har betydelse för vår konkurrenskraft, tillväxt och arbetsmarknad. För att de resurser som Sverige satsar på att utveckla innovationer ska resultera i faktiska innovationer krävs en innovationspolitik som inkluderar samtliga områden inom den offentliga sektorn som kan stärka innovationskraften. Offentlig upphandling bör vara en självklar del i det arbetet, avslutar debattörerna.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Återpublicerat

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *