En fondstruktur för innovation och tillväxt | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

En fondstruktur för innovation och tillväxt

Utredningens huvudsakliga uppdrag har varit att ge förslag på hur de statliga finansieringsinsatserna bör förändras för att bättre möta de finansieringsbehov som små och medelstora företag har och som den privata marknaden inte tillgodoser.
Rättsdokument, Statens offentliga utredningar Från Näringsdepartementet

MER regeringen.se

Comments are closed