“Misstänkliggör inte privara aktörer” | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

“Misstänkliggör inte privara aktörer”

Beskriv och begripliggör i stället för att misstänkliggöra privata aktörer. Det finns fakta som visar att konkurrensutsättning driver kvalitet och utveckling. Det skriver sex företrädare för privata vårdgivare på debattplats i Dagens Samhälle (2015-06-22).

I enkäten Sveriges socialchefer 2015 framgår att ”fristående utförare kännetecknas av en högre grad av professionalism”. Skapa trygghet utan tvång (regeringsuppdrag 2015) visar att ”privata utförare är bättre på kvalitetsarbete”. I Kommun- och enhetsundersökningen vård och omsorg äldre 2014 (Socialstyrelsen) står att ”verksamheter hos privata utförare visar generellt högre resultat”. Även Socialstyrelsens Äldreguiden visar att de privata har ett högre rikssnitt inom både SÄBO och hemtjänst. Och Stockholms stads egen brukaundersökning 2011-2014 visar att ”privata utförare har generellt högre resultat”.

Studier som dessa lyfts mycket sällan fram i debatten, menar författarna.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Återpublicerat

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *