Innovationssatsning för bättre hälsa, vård och omsorg | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Innovationssatsning för bättre hälsa, vård och omsorg

Som en del av det nationella innovationsrådets arbete för att utveckla innovationskraften inom livsvetenskap (life science) har regeringen gett Vinnova i uppdrag att genomföra en satsning på forsknings- och innovationsarbete inom området digital hälsa. För att genomföra uppdraget tilldelas Vinnova upp till 22 miljoner kronor. Uppdraget innebär att patienter, brukare, vårdgivare, medborgare, forskare, företag och myndigheter, gemensamt ska arbeta aktivt för digitalisering för bättre hälso- och sjukvård.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Mikael Damberg

MER regeringen.se

Comments are closed