Landsbygden behöver nationellt politiskt ledarskap | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Landsbygden behöver nationellt politiskt ledarskap

I Almedalen samtalade igår landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med andra politiker om hur hela Sverige ska leva. Landsbygdsministern pekade på den nytillsatta parlamentariska kommittén som ett viktigt verktyg för att man ska kunna bo, leva och verka på landsbygden.
Artikel på webbplatsen Från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht

MER regeringen.se

Comments are closed