Uppdrag att utvärdera projekt om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet för personer med psykisk ohälsa | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag att utvärdera projekt om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet för personer med psykisk ohälsa

Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan att utvärdera projektet om effekter av projektet kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet för personer medpsykisk ohälsa, KUR, som myndigheten genomfört på regeringens uppdrag under 2014 och 2015.
Regeringsuppdrag Från Socialdepartementet, Gabriel Wikström

MER regeringen.se

Comments are closed