ESV får ny roll i digitaliseringen | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

ESV får ny roll i digitaliseringen

ESV har fått i uppdrag att stödja regeringens satsning på e-förvaltning under perioden 2015-2018.
– Det viktiga arbetet som E-delegationen byggt upp ges nu en mer långsiktig hemvist hos ESV, säger IT-minister Mehmet Kaplan.

Det är regeringen som fattat beslut om att ge Ekonomistyrningsverket (ESV) en ny roll inom e-förvaltningsområdet i samband med en satsning på e-förvaltning. Satsningen ska ”effektivisera och underlätta vardagen för medborgare och företag”, heter det från regeringshåll.

– Vi håller nu på att bygga upp verksamheten, bland annat pågår rekrytering av de som ska arbeta med uppdraget, uppger avdelningschef Eva Lindblom på ESV.

– Vi kommer att bygga upp verksamheten och utveckla rollen successivt. Just nu rekryterar vi befattningshavare till verksamheten, fortsätter Eva Lindblom och berättar att ESV-dagen den 6 oktober i år går i digitaliseringens tecken.

På ESV:s webbplats framgår att dagen till stor del handlar om ”hur vi gemensamt kan förbättra den offentliga verksamheten med hjälp av digitala verktyg”. Myndigheten välkomnar även besökare på Hexanovas E-förvaltningsdagar den 7-8 oktober

IT-minister Mehmet Kaplan förklarade i ett pressmeddelande i våras att ESV kommer att kunna se digitaliseringen av förvaltningen i ett helhetsperspektiv.

– Det är mycket välkommet och kommer att underlätta att sätta den enskilde medborgarens och den enskilde företagarens behov i centrum för utvecklingen av framtidens digitala samhällsservice, säger IT-ministern.

ESV ska, i samarbete med utvalda myndigheter, stötta myndigheterna under de olika faserna i utvecklingsprocessen, bidra till att förbättra regeringens förmåga att styra, samordna och följa upp de statliga myndigheternas arbete med att digitalisera förvaltningen under 2015-2018.

Uppdraget ska slutrapporteras den 15 mars 2019.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *