Förslag för effektivare tillhandahållande av uppgifter ur vägtrafikregistret | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förslag för effektivare tillhandahållande av uppgifter ur vägtrafikregistret

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med två förslag till ändringar i lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Ändringsförslagen syftar bland annat till att kunna effektivisera Transportstyrelsens handläggning i samband med förfrågningar om uppgifter ur registret.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Anna Johansson

MER regeringen.se

Comments are closed