Uppdrag om ökad kunskap och bättre stöd för drog- och alkoholskadade barn | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag om ökad kunskap och bättre stöd för drog- och alkoholskadade barn

Regeringen har idag beslutat att ge Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att granska metoder för diagnostik, föräldra- eller familjestöd samt barnhabilitering avseende alkohol- och drogskadade barn.
Pressmeddelande Från Socialdepartementet, Gabriel Wikström

MER regeringen.se

Comments are closed