Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2015 | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2015

I statens ägarpolicy redogör regeringen för sina uppdrag och mål, tillämpliga ramverk och sin inställning i viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen av samtliga statligt ägda bolag.
Rapport Från Näringsdepartementet

MER regeringen.se

Comments are closed