”Privat samverkan dyrare på sikt” | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

”Privat samverkan dyrare på sikt”

På sikt blir OPS (Offentlig-Privat Samverkan) ett dyrt alternativ för staten och skattebetalarna, skriver riksgäldsdirektör Hans Lindblad. ”Det finns starka skäl att höja ett varningens finger för lösningar där privata företag samverkar med staten vid stora infrastruktursatsningar”, menar han.

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad pekar i Svenska Dagbladet debatt på att Nya Karolinska i Solna har genomförts med Offentlig Privat Samverkan (OPS), något som han menar har fått fördyrande effekter.

De kanske mest kända exemplen på OPS i Sverige är Arlandabanan som byggdes under 1990-talet samt det aktuella bygget av Karolinska sjukhuset. Riksgäldsdirektörens åsikt är att den traditionella och helt dominerande finansieringsmodellen för infrastrukturinvesteringar, nämligen att de löpande investeringskostnaderna tillförs från den statliga budgeten, är att föredra. ”Riksdagen ges full insyn och kan överblicka kostnaderna. Denna transparens skapar en tydlighet som ­underlättar uppföljning och kontroll.”

Det är inslaget av privat finansiering i OPS som skiljer det åt jämfört med andra entreprenadformer och gör att infrastrukturprojekt riskerar att bli markant dyrare jämfört med om staten själv finansierar. Det går nämligen inte att komma ifrån att staten alltid lånar billigast, slår Hans Lindblad fast. ”Förutom att OPS-företaget betalar ett påslag för att låna pengar jämfört med staten, har bolaget samtidigt ett ­avkastningskrav på det egna kapitalet som ytterligare driver upp kostnaden för beställaren – staten”, skriver debattören.

Läs hela debattartikeln via länken: http://www.svd.se/privat-samverkan-blir-dyrare-pa-sikt/om/nya-karolinska

Foto: Riksgälden.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Debatt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *