Bristande helhetstänk försvårar Energikommissionens arbete | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bristande helhetstänk försvårar Energikommissionens arbete

Läget på den svenska energimarknaden är allvarligt. Det Energikommissionen nu behöver är arbetsro och helhetssyn, inte fler politiska initiativ som försvårar och snävar in dess handlingsutrymme. Detta gäller såväl förslag kring nya stödsystem för havsbaserad vindkraft, som ökad ambition i elcertifikatsystemet och höjd effektskatt på kärnkraft.

MER regeringen.se

Comments are closed