Utredning om kollektivavtal – delbetänkande | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Utredning om kollektivavtal – delbetänkande

Samtidigt som Upphandlingsmyndigheten invigdes överlämnade professor Niklas Bruun sitt delbetänkande av utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal. Offentliga Affärers medarbetare Gunnar Lyckhage har tagit del av betänkandet.

I kommande utgåva av OFFENTLIGA AFFÄRER publicerar vi hans referat av delbetänkandet som fått namnet ”Upphandling och villkor enligt kollektivavtal”. Utredningen konstaterar att det är möjligt att införa bestämmelser ”om att villkor enligt kollektivavtal ska ställas i offentlig upphandling men att det är komplicerat med hänsyn till den svenska arbetsmarknadsmodellen.”

I betänkandet föreslås att bestämmelser som gäller villkor enligt kollektivavtal ska benämnas ”särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor” och regleras i bestämmelserna om särskilda kontraktsvillkor. Förslagen som lämnas är tänkta att gälla för samtliga tre upphandlingslagar och kompletterar lagförslagen i lagrådsremissen ”Nytt regelverk om upphandling” som beslutades den 4 juni 2015.

Slutligen föreslås att det ska ankomma på den nya Upphandlingsmyndigheten att göra bedömningen av när det ska vara obligatoriskt för de upphandlande myndigheterna att ställa särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor. Myndigheten föreslås också få bestämma villkoren för lön, semester och arbetstid i dessa fall.

Utredningen har behandlat en omdiskuterad och kontroversiell fråga, och man kan konstatera att regeringen inte är helt överens med slutsatserna i den tidigare så kallade Genomförandeutredningen, som gjordes av Eskil Nord, skriver Gunnar Lyckhage i sin artikel.

Ett aktuellt exempel på att förslagen kan vara kontroversiella fanns i Svenska Dagbladet på ledarplats den 5 september. Där kallade krönikören Pernilla Ström utredningen för ”fackets beställningsutredning”. Hon skriver: Syftet sägs vara att stänga ute illojal konkurrens. Det kan låta rimligt. Men den som läser utredningen får snart klart för sig att vad som anses ”oskäligt” och ”undermåligt” är liktydigt med allt som inte är i nivå med träffade kollektivavtal. Vi är rätt många därute som i så fall måste anses slita oacceptabelt ont; avtalen ligger ju inte direkt på vadmalsnivå.

Bild: Niklas Bruun, utredaren av krav på kollektivavtal i offentlig upphandling, här i samband med invigningen av Upphandlingsmyndigheten den 1 september 2015. Foto: Gunnar Lyckhage.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Nyheter

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *