Regeringens etableringspaket: Civila samhället | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Regeringens etableringspaket: Civila samhället

För att underlätta för nyanlända att bli en del av det svenska samhället är det viktigt att inkludera flera delar av samhället i etableringen av nyanlända. Det civila samhället har en nyckelroll i etableringsprocessen. I kommunerna och det civila samhället finns många goda idéer och en stark vilja att engagera sig och bidra positivt till nyanlända invandrares etablering.

Artikel på webbplatsen från Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet, Socialdepartementet

MER regeringen.se

Comments are closed