Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

I lagrådsremissen lämnas förslag till ändringar i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. Lagen kompletterar ett antal EU-förordningar om ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar, garanterade traditionella specialiteter och traditionella termer på jordbruks- och livsmedelsområdet.

Rättsdokument, Lagrådsremiss från Näringsdepartementet, Regeringen

MER regeringen.se

Comments are closed