Beslutsläget gällande flyktingremiss | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Beslutsläget gällande flyktingremiss

SKL vill tydliggöra att styrelsen inte tagit ställning till regeringsförslaget om kravet på kommuner att ta emot flyktingar. Styrelsen avser svara på promemorian den 25 september.

MER regeringen.se

Comments are closed