Uppdrag att granska metoder för diagnostik, föräldra- eller familjestöd samt barnhabilitering avseende alkohol- och drogskadade barn | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag att granska metoder för diagnostik, föräldra- eller familjestöd samt barnhabilitering avseende alkohol- och drogskadade barn

Regeringen har uppdragit åt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) att genomföra en granskning av bland annat metoder för diagnostik, föräldra- eller familjestöd samt barnhabilitering avseende alkohol- och drogskadade barn. Uppdraget ska genomföras enligt den projektplan som SBU har tagit fram).

Regeringsuppdrag från Socialdepartementet, Åsa Regnér

MER regeringen.se

Comments are closed