Uppdrag att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd om stöd och behandling av spelmissbruk | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd om stöd och behandling av spelmissbruk

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd om hur problemspelande kan identifieras och uppmärksammas samt hur stöd och behandling kan ges vid problemspelande som gäller pengar. Kunskapsstödet ska spridas till berörda professioner i kommunala verksamheter och i hälso- och sjukvården.

Regeringsuppdrag från Socialdepartementet, Gabriel Wikström

MER regeringen.se

Comments are closed