Mer samverkan genom mer medel till Samordningsförbunden | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Mer samverkan genom mer medel till Samordningsförbunden

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen att medlen till de finansiella samordningsförbunden inom välfärds- och rehabiliteringsområdet från och med år 2016 ökas med 59 miljoner kronor per år till totalt 339 miljoner kronor.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Annika Strandhäll

MER regeringen.se

Comments are closed