Outsourcad datadrift i ny modell | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Outsourcad datadrift i ny modell

Alla myndigheter och kommuner vill ha effektivare, billigare och säker datordrift. Samtidigt investerar man dyrt i relativt oflexibla driftlösningar. En lösning kan vara att lägga ut datacentret i ett separat outsourcingavtal och på så sätt behålla flexibiliteten gällande IT-drift.  

En av de aktörer som erbjuder sådana tjänster är DigiPlex, som etablerar sig i Sverige och bygger ett energieffektivt och säkert datacenter som ska bidra till att pressa kostnaderna för flexibel datadrift. Företaget har redan tre moderna datacenter i drift i Osloområdet. Det första svenska datacentret i Upplands Väsby invigs i januari 2016 och första kund blir Nasdaq. OFFENTLIGA AFFÄRER bad Gisle M. Eckhoff, VD, DigiPlex, att svara på några frågor med anledning av detta. 

Berätta om bakgrunden till er affärsidé och på vilket sätt den kan hjälpa offentlig sektor förbättra sin datordrift.
– Vi har sedan starten år 2000 utvecklats till en ledande nordisk specialist på att bygga och driva stora, driftsäkra datacenter. Företag och offentliga organisationer får en skräddarsydd lösning, helt enligt egna specifikationer, utan att själva behöva göra någon investering. Driften av varje datacenter är energieffektiv tack vare moderna kyllösningar. Vår lösning passar offentlig sektor, som slipper använda skattemedel för tunga investeringar i moderna datorhallar.

Vilka är fördelarna för en myndighet, etc. att lägga ut driften, m.m. på en privat aktör och vilka risker kan finnas?
– Fördelen är framför allt att kapitalet kan användas till mer samhällsnyttiga investeringar, att leverera nytta till medborgarna. Men det finns också stora fördelar på miljöområdet – genom att myndighetens datacenter ingår i en större lösning så blir energieffektiviteten bättre.  Den stora risken som vi ser är när man lägger ut hela IT-driften – inklusive applikationer, arbetsplatser med mera – i långa avtal. Då kan man i värsta fall fastna i dyra och dåliga lösningar. Den här risken kan hanteras genom att man tecknar kortare avtal för IT-driften och säkrar upp datacenterlösningen – infrastrukturen – i andra avtal, som måste vara långsiktiga av säkerhetsskäl. Då har man uppnått både säkerhet och flexibilitet, i en hyrd datacentertjänst, vilket torde vara i samhällets intresse.

Hur långa avtalstider tänker ni er i samarbetet med stat, kommuner och landsting?
– I och med att DigiPlex gör investeringen så måste vi komma överens om en avtalstid som rimmar med den. Men för kunden blir åtagandet ändå lägre jämfört med en egen investering. Vid slutet av avtalstiden har man friheten att välja en annan lösning om det passar bättre. Gör kunden investeringen själv är det oftast komplicerat och dyrt att byta lösning.

På vilket sätt blir det säkrare mer er lösning, jämfört med konventionella lösningar?
– Vi är experter på att driva datacenter på ett säkert sätt. Vår personal följer utvecklingen och vi uppgraderar kontinuerligt våra sajter. Det är svårt och dyrt att hänga med – både kunskaps- och investeringsmässigt – om man inte har detta som sin kärnverksamhet. Utvecklingen går snabbt framåt inom både säkerhet och energieffektivitet.


Fakta om datacentret i Upplands Väsby

I första fasen är tanken att erbjuda cirka 6 000 kvadratmeter datacenteryta och i kommande faser hela 20 000 kvadratmeter. Utomhusluft som kyla och energi kommer till 100 procent från förnyelsebara källor. Dessutom gäller högsta möjliga säkerhet.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *