Dubbla miljöfördelar när regeringen höjer ersättningen för metangasreducering | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Dubbla miljöfördelar när regeringen höjer ersättningen för metangasreducering

Idag beslutade regeringen att höja ersättningen för metangasreducering vilket kommer leda till ökad lönsamhet för lantbruksföretag som producerar råmetangas genom rötning av stallgödsel. Ersättningsnivån för metanreduceringsersättningen höjs från högst 20 öre/kWh till högst 40 öre/kWh den 1 januari 2016.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht

MER regeringen.se

Comments are closed