Uppdrag till Barnombudsmannen att lyssna på barns erfarenheter av ojämställdhet | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag till Barnombudsmannen att lyssna på barns erfarenheter av ojämställdhet

Regeringen ger Barnombudsmannen i uppdrag att inhämta flickors och pojkars egna erfarenheter av ojämställdhet. Barnombudsmannen får också i uppdrag att under 2015-2018 göra kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter enligt barnkonventionen.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Åsa Regnér

MER regeringen.se

Comments are closed