Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter

Regeringen ger Barnombudsmannen i uppdrag att under 2015–2018 vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och vad de innebär i praktiken både inom skolan och inom andra områden.

Regeringsuppdrag från Socialdepartementet, Regeringen

MER regeringen.se

Comments are closed