Öppen källkodsbaserad informationshantering inom offentlig förvaltning | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Öppen källkodsbaserad informationshantering inom offentlig förvaltning

Öppen källkodsbaserade ärende-, dokument-, diarie- och e-arkivlösningar har fått starkt fotfäste inom offentlig förvalt- ning på kort tid. Vi kommer här redogöra på vilka grunder offentliga organisationer väljer dessa lösningar och förtjäns- terna som upplevs i verksamheten.
Linus Valdemarsson, Projektledare och Arkivarie, Svenska Kraftnät.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER eFörvaltningsdagarna 2015

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *