PANELSAMTAL: Informationssäkerhet i det offentliga – Hur illa är det egentligen? | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

PANELSAMTAL: Informationssäkerhet i det offentliga – Hur illa är det egentligen?

Riksrevisionens rapport, informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen har kommit fram till att det finns omfattande brister i regeringens och myndigheternas arbete med informationssäkerhet. Regeringen har inte någon samlad bild av vilka hoten är, i vilken omfattning de realiseras och vilka skyddsåtgärder myndigheterna vidtar. Expertpanelen diskuterar utifrån rapporten och ger dig insikter i säkerhetsläget och vad som kan göras. Andreas Häglund, Sales Director National Security, Advenica, Fia Ewald, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, Jan A Svensson, Informationssäkerhetschef, Göteborgs stad, Ulf Bengtsson, Riksrevisor, Riksrevisionen, Fredrik Renström, Vice VD, Rote Consulting

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER eFörvaltningsdagarna 2015

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *