Förebyggande och behandling av spelmissbruk | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förebyggande och behandling av spelmissbruk

I denna promemoria lämnas förslag och överväganden som ska motverka spelmissbruk och minska de skadliga effekterna av överdrivet spelande. Promemorian är avgränsad till att gälla spel om pengar.

Rättsdokument, Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

MER regeringen.se

Comments are closed