Fortsatt arbete med att införa europeiska redovisningsstandarder | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fortsatt arbete med att införa europeiska redovisningsstandarder

EU-kommissionens projekt för att ta fram en gemensam europeisk redovisningsstandard har fortsatt under hösten. Sverige har utsett tre fasta delegater som deltar i projektet. Kommissionen har ännu inte fattat beslut om de nya standarderna ska bli obligatoriska.

MER Ekonomistyrningsverket

Comments are closed