ESV har beslutat om ändrade regler | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

ESV har beslutat om ändrade regler

Idag har Ekonomistyrningsverket (ESV) fattat beslut om flera regeländringar för bland annat förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, kapitalförsörjningsförordningen och internrevisionsförordningen. Alla ändringar träder i kraft den 1 januari 2016 – med undantag för kravet på att myndigheterna ska kunna använda PEPPOL:s infrastruktur, som träder i kraft den 1 november 2018.

MER Ekonomistyrningsverket

Comments are closed