Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken i enlighet med vad som anges nedan.

Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet, Anna Johansson

MER regeringen.se

Comments are closed