Upphandlingsmyndigheten kan få nytt uppdrag | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Upphandlingsmyndigheten kan få nytt uppdrag

Upphandlingsmyndigheten kan få ännu ett uppdrag, nämligen att erbjuda en vägledningsfunktion om statsstödsregler.

Det är utredningen om en kommunallag för framtiden som sitt betänkande ”En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)” lägger ett förslag om att Upphandlingsmyndigheten ska ges i uppgift att tillhandahålla en vägledningsfunktion om statsstödsregler för kommuner och landsting.

Ann-Christin Nykvist generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten, är positiv till idén.

– Detta är ett område som ligger nära vår befintliga verksamhet och vi ser stora fördelar med att lägga uppdraget hos Upphandlingsmyndigheten.  Effekten av stödet skulle bli ännu bättre om det också utvidgades till statliga myndigheter och privata företag, säger Ann-Christin Nykvist generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsmyndigheten skriver i sitt remissvar att vägledningsfunktionen även bör finnas tillgängligt för statliga myndigheter och andra offentligrättsliga organ samt privata aktörer.

Beröringspunkter finns mellan reglerna i upphandlingsrätten och statsstödsreglerna och Upphandlingsmyndigheten har redan i dag fått frågor kring statsstöd. Som Utredningen funnit kan Upphandlingsmyndigheten därför vara en lämplig organisation att ansvara för information om regelverket för statsstöd.

– Det finns en stor efterfrågan på information om statsstödsregler och vi har goda erfarenheter av att bygga nytt och ge vägledning, avslutarr Ann-Christin Nykvist.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Nyheter

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *