Remiss SOU 2015:71 Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Remiss SOU 2015:71 Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2015:71 Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU

Remiss från Socialdepartementet, Regeringen

MER regeringen.se

Comments are closed