Ny vägledning på grund av flyktingkrisen | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ny vägledning på grund av flyktingkrisen

Upphandlingsmyndigheten har gett ut en ny vägledning om hur offentliga myndigheter kan tillämpa lagstiftningen i den pågående flyktingsituationen.

Med anledning av den pågående flyktingsituationen ställs många upphandlande myndigheter inför den akuta situationen att behöva köpa in och upphandla varor och tjänster som boende, sjukvård, madrasser, kläder, med mera. För att stötta upphandlande myndigheter beskriver myndigheten hur aktörerna kan tillämpa upphandlingslagstiftningen i rådande läge.

I dokumentet ges vägledning om:

  • vilka upphandlingsaspekter som kan aktualiseras när myndigheter behöver tillgodose behov som uppkommit med anledning av den rådande situationen
  • vilka upphandlingsförfaranden som är möjliga att använda (särskild vikt läggs vid förhandlat förfarande utan föregående annonsering samt direktupphandling)
  • anbudens giltighetstid och avtalsvillkor, i ett perspektiv som omfattar de särskilda förutsättningar som skulle kunna uppstå när upphandlande myndigheter ska tillgodose behoven hos de asylsökande, samt
  • reglerna om överprövning respektive avtalens giltighet.

Upphandlingsmyndigheten har även tagit fram ett exempel för att illustrera hur en upphandlande myndighet kan gå tillväga för att komma fram till vilket förfarande som är lämpligt och lagligt när myndigheten står inför en skyndsam anskaffning av boende till ensamkommande barn. Exemplet handlar om en kommun som snabbt behöver inrätta ett hem för vård eller boende (HVB) för tjugo ensamkommande unga.

Den 1 oktober fick Upphandlingsmyndigheten i uppdrag av regeringen att ge upphandlande myndigheter vägledning i hur inköp kan hanteras med anledning av den rådande flyktingsituationen. En del i uppdraget har varit att utifrån svenska förhållanden konkretisera den tolkning som EU-kommissionen gör i sitt meddelande som publicerades i september.

Bilden: Flyktingar på Malmö Central. Foto: Tomislav Stjepic/Migrationsverket.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Nyheter

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *