Regeringen ökar tillgängligheten av taltidningar | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Regeringen ökar tillgängligheten av taltidningar

I dag beslutade regeringen att ge Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) i uppdrag att samordna och effektivisera distributionen av läns- och kommuntaltidningar, genom att inkludera dem i den existerande digitala taltidningsmodellen. Syftet är att öka tillgängligheten till nyhets- och samhällsinformation för personer med funktionsnedsättning som medför svårigheter att läsa en tryckt text.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Näringsdepartementet, Alice Bah Kuhnke , Mehmet Kaplan

MER regeringen.se

Comments are closed