Stödboende kan införas som ny placeringsform januari 2016 | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stödboende kan införas som ny placeringsform januari 2016

Regeringen föreslår i en proposition att en ny placeringsform, stödboende, införs för barn och unga i åldern 16-20 år. Placeringsformen passar flickor och pojkar som behöver ett självständigt boende med individanpassat stöd och ensamkommande barn är en av målgrupperna. I propositionen lämnas även förslag i syfte att utveckla familjehemsvården. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Åsa Regnér

MER regeringen.se

Comments are closed