Från forskning till innovation | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Från forskning till innovation

Enligt kommittédirektiv Utveckling av innovations- och entreprenörskapsklimatet (dir. 2015:10) ska utredningen senast den 25 oktober 2015 delrapportera slutsatser som bedöms ha bäring på regeringens forsknings- och innovationspolitik.

Rapport från Näringsdepartementet

MER regeringen.se

Comments are closed